IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úřední deska

Úřední deska

Spisová služba

Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.
Jiráskova 1519/8
251 01 Říčany

Úřední hodiny podatelny: Po – Pá 7.30 – 12.00 hodin

Elektronická podatelnapodatelna@sosricany.cz

Identifikátor datové schránky: 6gw4t6f

Dokumenty přijímáme v těchto formátech: PDF, PDF/A, html/htm, txt, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg, png, tif/tiff, gif, wav, mp2/mp3

Dokumenty v digitální podobě přijímáme na CD, DVD a USB.

CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. USB musí mít systém souboru FAT32 nebo NTFS.  

Pokud je škole dodána datová zpráva, která není ve formátu, ve kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě, nelze ji zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo obsahuje-li škodlivý kód a lze z ní určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává.

Informace o provedené kontrole ČŠI

Ve dnech 23. – 27. listopadu 2018 proběhla na naší škole kontrola spojená s činností školy provedena Českou školní inspekcí. Úplné znění inspekčních zpráv je k dispozici na webových stránkách www.csicr.cz.

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 8
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 13
Cukrář 29-54-H/01 denní 7
Výrobce potravin (Pivovarník-sladovník) 29-51-H/01 denní 7
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 3
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 4
Cukrář 29-54-H/01 dálková 12
Výrobce potravin (Pivovarník-sladovník) 29-51-H/01 dálková 9
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 10

V Říčanech 3. 1. 2024
Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy