IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Lenka Hrušková, Stýblova 995/10, 149 00 Praha 4 - Chodov

Ing. Evelina Wernerová, Nedvědovo náměstí 54/6, 147 00 Praha 4 - Podolí

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o.
  Jiráskova 1519/8
  251 01 Říčany

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o.
  Jiráskova 1519/8
  251 01 Říčany

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po - Pá (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  Mobilní telefon: +420 313 037 153

  Mobilní telefon: +420 604 322 877

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.sosricany.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o.
  Jiráskova 1519/8
  251 01 Říčany

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:
  podatelna@sosricany.cz

 • 4.8 Datová schránka

  6gw4t6f

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2503037349/0800

6. IČO

24135097

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@sosricany.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 6gw4t6f

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o., Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Střední odbornou školou stravování Říčany s. r. o  poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.