Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2019/20

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more

Provoz školy během prázdnin

Od 1. 7. do 26. 8. 2019 bude škola uzavřena. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonních číslech 603 710 168, 734 151 553 nebo 732 192 954 nebo e-mailem, který naleznete v kontaktech. Přihlášky ke studiu je možné posílat poštou nebo přinést osobně v termínu od 27. – 29. srpna 2019 od 9:00 – 11:00 hodin.V případě dotazů týkajících […]

Read more

Opravné, doplňkové a rozdílové zkoušky

Vážení rodiče a žáci, opravné, doplňkové a rozdílové zkoušky za školní rok 2018/19 se konají v termínu od 28. – 29. srpna 2019. Zkoušky v tyto dny začínají vždy v 9:00 hod. Přesný termín a hodina zkoušky jsou uvedeny v IS Bakaláři v záložce klasifikace a následně opravné zkoušky. V případě problémů s přihlášením do IS Bakaláři kontaktujte zástupce ředitelky […]

Read more
1 2 3 24