Třídní schůzky dne 3. 11. 2022

Vážení zákonní zástupci, ve čtvrtek dne 3. listopadu se konají třídní schůzky od 16.00 hodin pro třídy (1.A, 1.B, 2.B, 3.B) a od 17.00 hodin pro třídy (1.N, 2.N, 2.A, 3.A).  Rozdělení je podle tříd následující, viz. tabulka.         Rozdělení do učeben: Třída Učebna Čas Třídní učitel/ka 1.A 1 (přízemí) 16:00 Mgr. Jaroslav Kratochvíl 1.B 3 (přízemí) […]

Read more

Ředitelské volno 24. – 25. 10. 2022 a 18. 11. 2022

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na dny 24. – 25. 10. […]

Read more

Dálkové studium – informace k zahájení výuky 7. 9. 2022

Termíny konzultací dálkového studia šk. roku 2022/2023 Výuka bude zahájena ve středu 7. září 2022 od 13.20 hod. Od 13.20 hod. se konají třídnické hodiny (1. ročník – 2 hodiny, 2. – 3. ročník – 1. hodina), které jsou povinné pro všechny žáky z důvodu administrativy spojené s výukou (odborný výcvik, proškolení s IS Bakaláři + školní e-mail a práce […]

Read more

Volná místa ke studiu – aktuálně

Nabízíme volná místa ke studiu v těchto oborech: Řezník – uzenář – denní i dálková forma Cukrář – dálková forma Pivovarník – sladovník – dálková forma Kuchař – číšník – dálková forma   V případě zájmu kontaktujte ředitele školy Mgr. Vančuru telefonicky 604 322 877 nebo e-mailem: d.vancura@sosricany.cz aktualizováno 14. 7. 2022

Read more
1 2 3 43