Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more

Ředitelské volno 29. – 30. června 2020

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí a úterý (29. 6. a […]

Read more

Informace pro 1. a 2. ročníky

Vzhledem k tomu, že ve škole budou v měsíci červnu probíhat závěrečné zkoušky, bude výuka prvních a druhých ročníků denního i dálkového studia pokračovat distančním formou (videokonference) + materiály v moodlu a na google disku). Klasifikace za II. pololetí se uzavírá v pondělí 22. června 2020. Harmonogram předávání vysvědčení bude včas zveřejněn.

Read more

Informace ke konzultacím od 12. 5. 2020

V příloze naleznete Nařízení ředitelky školy ze dne 5. května 2020 –  podrobné informace ke konzultacím od 12. 5. 2020 pro třídu 3.A. Nejedná se o běžnou výuku, ale konzultace k vykování závěrečných zkoušek. Žáci by měli přijít připraveni s konkrétními dotazy na jednotlivé vyučující. Nařízení ŘŠ k ochraně zdraví ke stažení ZDE     Rozvrh konzultací

Read more

SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v konzervatoři, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020. Všichni žáci, […]

Read more

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20

Na naší škole bude hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/20 probíhat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Co se týká 1. pololetí, kdo měl na výpisu z nějakého předmětu nehodnocen, bude konat doplňkové zkoušky dle rozpisu, který je umístěn na google disku a v IS Bakaláři. Žáci dálkového studia se domluví s jednotlivými vyučujícími. Celé […]

Read more

Doklasifikační zkoušky za I. pololetí – denní studium

Vážení žáci, přehled doklasifikačních zkoušek za I. pololetí (denní studium) v jednotlivých předmětech naleznete v IS Bakaláři v záložce Klasifikace – opravné zkoušky, kde je uveden datum, čas a učebna zkoušky. Kompletní seznam je dále uložen na google disku každé třídy denního studia. U dálkového studia jsou doklasifikační zkoušky individuální a to po domluvě s vyučujícím. Žáci dálkového studia případně […]

Read more
1 2 3 30