Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more

Provoz školy během prázdnin

Od 26. 6. do 24. 8. 2020 bude škola uzavřena. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonních číslech 603 710 168, 604 322 877, 734 151 553 nebo e-mailem, který naleznete v kontaktech. Přihlášky ke studiu je možné posílat poštou (obyčejně), přinést osobně v termínu od 25. – 31. srpna 2020 od 9:00 – 12:00 hodin nebo vhodit do schránky […]

Read more

Doplňkové a rozdílové zkoušky 2019/20

Vážení rodiče a žáci, doplňkové a rozdílové zkoušky za školní rok 2019/20 se konají v termínu od 26. – 27. srpna 2020. Zkoušky v tyto dny začínají vždy v 9:00 hod. Přesný termín a hodina zkoušky jsou uvedeny v IS Bakaláři v záložce klasifikace a následně opravné zkoušky. V případě potřeby kontaktujte zástupce ředitelky školy pana Mgr. Daniela Vančuru, MBA […]

Read more

Ředitelské volno 29. – 30. června 2020

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí a úterý (29. 6. a […]

Read more

Informace pro 1. a 2. ročníky

Vzhledem k tomu, že ve škole budou v měsíci červnu probíhat závěrečné zkoušky, bude výuka prvních a druhých ročníků denního i dálkového studia pokračovat distančním formou (videokonference) + materiály v moodlu a na google disku). Klasifikace za II. pololetí se uzavírá v pondělí 22. června 2020. Harmonogram předávání vysvědčení bude včas zveřejněn.

Read more
1 2 3 30