IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).  

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

 

Složení školské rady:

  PŘÍJMENÍ JMÉNO JMENOVÁN/ZVOLEN
Ing.  Wernerová Evelina  za zřizovatele
  Habor Hana Lucie za rodiče (předseda)
Mgr. Kobzevová Ivana  za pedagogické pracovníky
  Fišerová Aneta za žáky
  Pýcha Jan odborník z praxe

 

Zápisy a usnesení ze zasedání školské rady: