IMG
Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2024/2025

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb. - správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

první kolo přijímacího řízení


pro přijímání do prvních ročníků denního, dálkového studia a denního nástavbového studia na
SOŠ stravování Říčany s. r. o. pro školní rok 2024/2025.

Přihlášky je možné podat od 1. - 20. února 2024.

Nahlížení do spisu je uchazečům umožněno 13. - 14. května 2024.

 


Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Žádáme uchazeče o pečlivé prostudování kritérií a podmínek pro přijetí ke studiu na zvolený obor!

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Výrobce potravin (Pivovarník - sladovník) 29-51-H/01

Řezník - uzenář 29-56-H/01

Cukrář 29-54-H/01

Technologie potravin 29-41-L/51

 

Mgr. Daniel Vančura, MBA v. r.

ředitel školy