IMG
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče a žáci > Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek 2023/2024 - řádný termín (červen)

3. června 2024 - písemná zkouška
4. - 14. června 2024 - praktická zkouška
11. - 12. a 18. června 2024 - ústní zkouška

Kompletní rozpis ZZ uložen v Google učebně k závěrečným zkouškám a třídní učitelé zašlou prostřednictvím Komens.


Termíny závěrečných zkoušek 2023/2024 - náhradní/opravný termín (září)

9. září 2024 - písemná zkouška
10. - 11. září 2024 - praktická zkouška
18. září 2024 - ústní zkouška

 

Žáci konají zkoušky podle pravidel jednotné ZZ. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut, pro žáky se SVP 300 minut. Žáci písemně zpracují samostatnou odbornou práci, která je součástí praktické zkoušky a jejíž výsledky se promítají do klasifikace praktické zkoušky. Cizojazyčná část SOP se řídí pravidly JZZZ. Cizím jazykem je hlavní jazyk, tedy angličtina, ve výjimečných případech (viz. ŠVP) to může být i druhý cizí jazyk, tedy němčina. Jmenný rozpis pro závěrečné zkoušky bude znám v průběhu měsíce května.

Úprava JZZZ ve školském zákoně

Organizace závěrečné zkoušky

Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).

Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb.

Písemná zkouška

Pro písemnou zkoušku ředitel školy vygeneruje témata, z nichž bude žákovi jedno konkrétní téma přiděleno. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouška

Pro praktickou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání libovolný počet témat. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouška

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky

Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 vyhlášky č. 47/2005 Sb.

Využití jednotného zadání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Při využití jednotného zadání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami postupuje škola v souladu s § 16 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Dokumenty ke zpracování Samostatné odborné práce obdrží žáci prostřednictvím google učebny.

Bližší informace ke zpracování, konzultacím a odevzdání SOP obdrží žáci při losování témat od jednotlivých vyučujících. 

Od školního roku 2014/15 skládají naši studenti Jednotné zadání závěrečných zkoušek.

Otázky ze světa práce

Otázky ze světa práce ke stažení

Nové závěrečné zkoušky