IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Střední odborná škola  stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, IČO: 24135097 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 

Osobní údaje Střední odborná škola  stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Střední odborná škola  stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Střední odborné školy  stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Střední odbornou školou  stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Střední odbornou školou  stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Střední odbornou školou  stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední odbornou školou  stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední odborné škole stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 
 

Svá práva vůči Střední odborné škole  stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední odbornou školu stravování Říčany s. r. o, Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany:

Mgr. Jaroslav Kratochvíl
sídlo: Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany
e-mail: j.kratochvil@sosricany.cz
telefon: +420 730 517 754