Přijímací řízení – osobní pohovor dne 23. 4. 2019

Přihlášky uchazečů o studium jsou zaevidovány a všem uchazečům byl odeslán e-mailem dopis s informacemi o přijímacím řízení. Veškeré další informace pro tříleté obory jsou k dispozici ZDE. Osobní pohovory pro uchazeče na denní studium se konají dne 23. dubna 2019. Přesný čas je uveden na pozvánce. Uchazeči dálkového studia budou kontaktováni až po 23. dubnu 2019. Na všechny obory jsou stále volná místa.