IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2023/2024 - učební obory

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2023/2024 - učební oboryV souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve třetím kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělávání: Kuchař-číšník, Cukrář, Pivovarník-sladovník, Řezník-uzenář, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024.

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem

Registrační číslo uchazeče

Přijetí

Registrační číslo

 

Přijat bez PZ

P 27

Přijat bez PZ

P 29

Přijat bez PZ

KČ 43

Přijat bez PZ

C 27

Přijat bez PZ

ŘU 11

Přijat bez PZ

P 28

Přijat bez PZ

KČ 22

 

2. Seznam nepřijatých uchazečů pod registračním číslem

Registrační číslo uchazeče

Nepřijetí

Registrační číslo

 

Nepřijat z důvodu kapacity

P 30

KČ 44

KČ 42

 

3. Datum zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním číslem

14. června 2023

 

4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj smyl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

V Říčanech dne 14. června 2023                                                                       

 

Mgr. Daniel Vančura, MBA, v. r.

ředitel školy