IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2023/2024 - učební obory

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2023/2024 - učební oboryV souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělávání: Kuchař-číšník, Cukrář, Pivovarník-sladovník, Řezník-uzenář, denní a dálkové formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024.

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem

Registrační číslo uchazeče

Přijetí

Registrační číslo

Přijetí

Registrační číslo

Přijetí

Registrační číslo

Přijat bez PZ

P 25

Přijat bez PZ

P 13

Přijat bez PZ

P 11

Přijat bez PZ

P 17

Přijat bez PZ

ŘU 9

Přijat bez PZ

P 12

Přijat bez PZ

P 21

Přijat bez PZ

KČ 29

Přijat bez PZ

KČ 39

Přijat bez PZ

P 20

Přijat bez PZ

ŘU 7

Přijat bez PZ

ŘU 6

Přijat bez PZ

KČ 34

Přijat bez PZ

KČ 33

Přijat bez PZ

KČ 35

Přijat bez PZ

KČ 31

Přijat bez PZ

KČ 21

Přijat bez PZ

KČ 32

Přijat bez PZ

KČ 28

Přijat bez PZ

P 15

Přijat bez PZ

P 22

Přijat bez PZ

P 24

Přijat bez PZ

P 16

Přijat bez PZ

KČ 24

Přijat bez PZ

KČ 27

Přijat bez PZ

KČ 30

Přijat bez PZ

P 14

Přijat bez PZ

ŘU 8

Přijat bez PZ

P 23

Přijat bez PZ

KČ 26

Přijat bez PZ

KČ 36

Přijat bez PZ

P 18

Přijat bez PZ

ŘU 10

Přijat bez PZ

KČ 25

 

 

 

 

 

2. Seznam nepřijatých uchazečů pod registračním číslem

Registrační číslo uchazeče

Nepřijetí

Registrační číslo

Nepřijetí

Registrační číslo

Nepřijetí

Registrační číslo

Nepřijat z důvodu kapacity

C 22

Nepřijat z důvodu kapacity

C 23

Nepřijat z důvodu kapacity

KČ 20

C 25

KČ 37

KČ 38

KČ 23

KČ 22

C 21

KČ 19

C 26

P 19

C 24

 

 

 

3. Datum zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním číslem

16. května 2023

 

4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj smyl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Pozn.: Zápisový lístek odevzdávají pouze uchazeči denní formy studia.

 

V Říčanech dne 16. května 2023                                                                       

 

Mgr. Daniel Vančura, MBA, v. r.

ředitel školy