IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023/2024 - učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023/2024 - učební oboryV souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělávání: Kuchař-číšník, Cukrář, Pivovarník-sladovník, Řezník-uzenář, denní a dálkové formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024.

1. Seznam přijatých uchazečů denního studia pod registračním číslem

Přijetí a registrační číslo

Přijetí

Registrační číslo

Přijetí

Registrační číslo

Přijetí

Registrační číslo

Přijat bez PZ

C 11

Přijat bez PZ

P 7

Přijat bez PZ

KČ 2

Přijat bez PZ

C 10

Přijat bez PZ

P 8

Přijat bez PZ

KČ 5

Přijat bez PZ

P 4

Přijat bez PZ

P 3

Přijat bez PZ

ŘU 2

Přijat bez PZ

C 4

Přijat bez PZ

P 1

Přijat bez PZ

KČ 4

Přijat bez PZ

C 17

Přijat bez PZ

P 10

Přijat bez PZ

KČ 10

Přijat bez PZ

KČ 11

Přijat bez PZ

KČ 9

Přijat bez PZ

KČ 16

Přijat bez PZ

C 6

Přijat bez PZ

C 12

Přijat bez PZ

C 2

Přijat bez PZ

C 9

Přijat bez PZ

KČ 8

Přijat bez PZ

KČ 15

Přijat bez PZ

C 8

Přijat bez PZ

KČ 7

Přijat bez PZ

KČ 17

Přijat bez PZ

KČ 3

Přijat bez PZ

C 14

Přijat bez PZ

KČ 13

Přijat bez PZ

C 3

Přijat bez PZ

ŘU 4

Přijat bez PZ

KČ 6

Přijat bez PZ

C 15

Přijat bez PZ

P 9

Přijat bez PZ

KČ 12

Přijat bez PZ

P 5

Přijat bez PZ

C 13

Přijat bez PZ

ŘU 1

Přijat bez PZ

P2

Přijat bez PZ

KČ 14

 

 

 

2. Seznam přijatých uchazečů dálkového studia pod registračním číslem

Přijetí a registrační číslo

Přijetí

Registrační číslo

Přijetí

Registrační číslo

Přijetí

Registrační číslo

Přijat bez PZ

C 5

Přijat bez PZ

C 20

Přijat bez PZ

ŘU 5

Přijat bez PZ

C 23

Přijat bez PZ

ŘU 3

Přijat bez PZ

C 1

Přijat bez PZ

KČ 18

Přijat bez PZ

C 18

Přijat bez PZ

P 6

Přijat bez PZ

C 16

Přijat bez PZ

C 7

 

 

Přijat bez PZ

KČ 1

Přijat bez PZ

C 19

 

 

 

3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem

  1. dubna 2023

4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj smyl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Pozn.: Zápisový lístek odevzdávají pouze uchazeči denní formy studia.

 

V Říčanech dne 22. dubna 2023                                                                       

 

Mgr. Daniel Vančura, MBA, v. r.

ředitel školy