IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízeníNa základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb. - správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

třetí kolo přijímacího řízení


pro přijímání do prvních ročníků denního a dálkového studia na
SOŠ stravování Říčany s. r. o. pro školní rok 2024/2025.

 

Podání přihlášky je výhradně v listinné podobě (osobním doručením do školy - poštovní schránka ve vestibulu školy, poštou, datovou schránkou nebo na e-mail - podatelna@sosricany.cz). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.

Přihlášky do třetího kola přijímacího řízení je nutné podat do 3. 7. 2024.

Veškerá kritéria a potřebné přílohy (např. vysvědčení či potvrzení od lékaře) jsou zveřejněna níže.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se vyhotovuje písemně a doručuje se. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí. Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.

Zpracování přijatých přihlášek bude probíhat ve dnech 10. - 11. 7. 2024.

Rozhodnutí bude vydáno dne 12. 7. 2024 a všichni uchazeči budou kontaktováni.

Přihlášky na střední (informace pro uchazeče): https://www.prihlaskynastredni.cz/3-kolo.html

Tiskopisy přihlášek: https://msmt.gov.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.prihlaskynastredni.cz/tiskopis.html


Kritéria přijímacího řízení do 3. kola pro jednotlivé obory vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Žádáme uchazeče o pečlivé prostudování kritérií a podmínek pro přijetí ke studiu na zvolený obor!

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Výrobce potravin (Pivovarník-sladovník) 29-51-H/01

Řezník - uzenář 29-56-H/01

Cukrář 29-54-H/01

 

Počty volných míst do 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 4
Výrobce potravin (Pivovarník-sladovník) 29-51-H/01 denní 4
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 1
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 1
Výrobce potravin (Pivovarník-sladovník) 29-51-H/01 dálková 2
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 1
Cukrář 29-54-H/01 dálková 1

 

V Říčanech dne 25. 6. 2024

Mgr. Daniel Vančura, MBA, v. r.

ředitel školy