IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízeníNa základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb. - správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

druhé kolo přijímacího řízení


pro přijímání do prvních ročníků denního, dálkového studia a denního nástavbového studia na
SOŠ stravování Říčany s. r. o. pro školní rok 2024/2025.

 

Od 21. května 2024 bude v systému DIPSY k dispozici seznam volných míst.

Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení na střední školy je nutné podat do 24. 5. 2024!

Stejně jako v prvním kole lze vybrat max. 3 obory bez a 2 obory s talentovou zkouškou.

Veškerá kritéria a potřebné přílohy (např. vysvědčení či potvrzení od lékaře) zveřejní školy v systému DiPSY.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU - Pohovor s cizinci 12. června 2024.

Nahlížení do spisu 19. června 2024


Kritéria přijímacího řízení do 2. kola pro jednotlivé obory vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Žádáme uchazeče o pečlivé prostudování kritérií a podmínek pro přijetí ke studiu na zvolený obor!

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Výrobce potravin (Pivovarník - sladovník) 29-51-H/01

Řezník - uzenář 29-56-H/01

Cukrář 29-54-H/01

Technologie potravin 29-41-L/51

 

Počty přijímaných uchazečů do 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 2
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 8
Cukrář 29-54-H/01 denní 2
Výrobce potravin (Pivovarník-sladovník) 29-51-H/01 denní 7
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 1
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 3
Cukrář 29-54-H/01 dálková 2
Výrobce potravin (Pivovarník-sladovník) 29-51-H/01 dálková 3
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 1

 

V Říčanech dne 17. 5. 2024

Mgr. Daniel Vančura, MBA v. r.

ředitel školy