IMG
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2024/2025

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2024/2025Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb. - správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

první kolo přijímacího řízení


pro přijímání do prvních ročníků denního, dálkového studia a denního nástavbového studia na
SOŠ stravování Říčany s. r. o. pro školní rok 2024/2025.

Přihlášky je možné podat od 1. - 20. února 2024. Platí i pro dálkové studium!

 Prezentace k novému přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025


Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Žádáme uchazeče o pečlivé prostudování kritérií a podmínek pro přijetí ke studiu na zvolený obor!

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Výrobce potravin (Pivovarník - sladovník) 29-51-H/01

Řezník - uzenář 29-56-H/01

Cukrář 29-54-H/01

Technologie potravin 29-41-L/51

 

Zveřejnění výsledků:

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu. Dne 13. 5. 2024 v době od 8:00 hodin do 11:00 hodin se ve škole mohou uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15. 5. 2024. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na úřední desce (vývěska před školou), na úřední desce na webových stánkách školy www.sosricany.cz a v informačním systému DIPSY. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

 

Mgr. Daniel Vančura, MBA v. r.

ředitel školy