Barmanský kurz od 5. března 2018

Od 5. 3. 2018 se uskuteční na naší škole čtyřdenní barmanský kurz pro žáky III. ročníku a nástavbové studium zakončený závěrečnou zkouškou. Cena kurzu je 3.000 Kč/1 osoba. Záloha na kurz činí 1.500 Kč a je nutné ji uhradit nejpozději do 12. 2. 2018 u paní Hruškové.

Read more

Termíny závěrečných zkoušek Červen 2018

24. 1. 2018 – losování samostatné odborné práce (pouze cukráři, kuchaři a číšníci) – losování u dálkového studia od 14:00 hod. 1. 6. 2018 – písemná zkouška 2. – 6. 6. 2018 – praktické zkoušky 13. – 14. 6. 2018 – ústní zkoušky Podrobnější jmenný rozpis závěrečných zkoušek obdržíte v květnu 2018 od ředitelky školy. http://www.sosricany.cz/nova-zaverecna-zkouska/

Read more

Ředitelské volno dne 22. 12. 2017

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na pátek 22. 12. 2017 pro […]

Read more
1 2 3 12