Změny rozvrhu hodin dne 29. 1. 2019 pro třídu 2.A

Vážení žáci a rodiče,

dne 29. 1. 2019 dojde ke změně rozvrhu hodin takto:

2.A 1. 2. 3. 4. 5. 6.
odpadá Tek + Tec + Stč/Va Tek + Tec + Stč/Va Tek + Tec + Stč/Va Nj + Su/Kr Nj + Su/Kr