Home

Vítáme Vás na stránkách Střední odborné školy stravování Říčany s. r. o.

Jsme soukromá škola se zaměřením na učební obory zabývající se poskytováním služeb

Zájemci o studium si mohou prohlídku školy domluvit na tel.č. 603 710 168

nebo 734 151 553.


Učební obory:

Řezník-uzenář 29-56-H/01

Cukrář 29-54-H/01

Kuchař – číšník 65-51-H/01

Pivovarník – sladovník 29-51-H/01


Nástavbové studium:

Technologie potravin 29-41-L/51

 

Učební obory vyučujeme jak denní, tak dálkovou formou, po dobu tří let. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem dle jednotného zadání závěrečných zkoušek Národním ústavem pro vzdělávání. Nástavbové studium je vyučováno denní formou. Studium ukončeno maturitní zkouškou.

Naším cílem je vytvořit školu rodinného charakteru, kde se bude klást důraz na těsnou spolupráci s rodiči a pracovišti, na kterých budou žáci vykonávat praktickou výuku.

Máme pro vás připravené zajímavé provozovny na praktickou výuku a příjemné prostředí ve škole, s chápajícími vyučujícími a individuálním přístupem k žákům.

Učni na pracovištích budou připravováni odborníky, kteří si vychovávají své budoucí zaměstnance, a tedy je od začátku zasvěcují do svých profesních postupů.

Absolventi budou kvalitně připraveni ve svých oborech, měli by se orientovat na klasickou českou kuchyni a české výrobky, připravované z čerstvých surovin.

Termíny dnů otevřených dveří najdete v záložce aktuality.

Mottem naší školy je : Máme rádi to, co děláme”