Zahájení školního roku 2019/20 v pondělí 2. září 2019

Vážení rodiče a žáci,

zahájení školního roku 2019/20 se uskuteční v pondělí dne 2. září 2019. Rozpis tříd při zahájení:

Třída + obor Učebna Čas
1.A (ku-čí) 3 8:30
1.B (cu, pi, ře) 1 8:30
2.A (cu, ku-čí) 1 10:00
2.B (pi, ře) 1 10:00
3.A (cu, ku-čí) 3 10:00

Program ve třídách:

Zahájení školního roku, seznámení s cykly výuky, rozvrhem hodin, odborným výcvikem a dalšími informacemi.

Žáci budou seznámeni se systémem výuky a bude provedena kontrola:

  • jmenných seznamů, státní příslušnosti a rodných čísel,
  • úspěšného dokončení 9. třídy (podle vysvědčení),
  • zdravotní pojišťovny,
  • zdravotní průkazy.

Bližší informace k organizaci výuky od 3. září 2019 dostanou žáci při nástupu do školy 2. září 2019.