Vzdělávací den v Národním muzeu

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 9:00 hodin se uskuteční v rámci mezipředmětových vztahů (Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Základy přírodních věd, Informatika) výukový den v Národním muzeu pro třídy 1.A, 2.A, 2.B. V rámci výukového dne proběhne také prohlídka prostor muzea.

Vstupné pro žáky: 40 Kč/1 žák

Pedagogický dozor: Kratochvíl, Dvořáková, Římalová