Vysvědčení za I. pololetí – online v IS Bakaláři

Vážení žáci a rodiče,

vzhledem k tomu, že v týdnu od 25. ledna 2021 bude probíhat i nadále distanční výuka, tak celkového hodnocení za I. pololetí bude zveřejněno v IS Bakaláři pro denní a dálkovou formu studia. Stejně tak výchovná opatření budou uložena zde. Žáci obdrží výpisy z vysvědčení, jakmile se vrátí zpět do školy.

 

V Říčanech dne 21. 1.2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy