Výsledky přijímacího řízení

Vážení zákonní zástupci a budoucí žáci,

v souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělávání: Kuchař-číšník, Cukrář, Pivovarník-sladovník, Řezník-uzenář, denní a dálkové formy vzdělávání a Technologie potravin v denní formě, ve školním roce 2021/2022.

Všichni uchazeči byli ke studiu přijati.

Na e-mailovou adresu, které byla na přihlášce bude dnes odeslána informace ohledně podpisu smlouvy o vzdělávání a u denního studia informace k odevzdání zápisových lístků.

Seznam přijatých žáků

 

V Říčanech dne 19. 5. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy