Výsledky písemných zkoušek 3. ročníků

Hodnocení z písemné závěrečné zkoušky se žáci dozví v den konání ústní zkoušky. Zároveň budou podepisovat, že byli s výsledkem seznámeni.