Ředitelské volno 29. – 30. června 2020

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí a úterý (29. 6. a 30. 6. 2020) pro všechny žáky školy. Vydávání vysvědčení žákům denního studia proběhne ve čtvrtek 25. 6. 2020 dle rozpisu, který bude zveřejněn.

 

 

V Říčanech dne 28. 5. 2020

Ing. Evelina Wernerová, ředitelka školy