Vyhlášení I. kola přijímacího řízení 2020/21

Bližší informace budou zveřejněny nejpozději 31. 1. 2020