Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možné podat do 31. srpna 2020.

Bližší informace ZDE

 

V Říčanech dne 29. května 2020

Ing. Evelina Wernerová, ředitelka školy