Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Dokument k vyhlášení 2. kola ZDE

V případě zájmu o studium na naší škole je nutné podat přihlášku ke studiu. Potřebujete-li poradit, tak se na nás můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem.


Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

druhé kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního, dálkového studia a denního nástavbového studia na SOŠ stravování Říčany s. r. o.

 

Podání přihlášky do 30. dubna 2021.

Součástí přihlášky jsou informace o chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků ZŠ (u nástavbového studia z posledních dvou ročníků SŠ) a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání se nekonají.

Přijímací zkoušky pro dvouleté nástavbové studium se nekonají.

 

V Říčanech dne 5. 3. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy

 

Počty přijímaných žáků ve školním roce 2021/2022

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet žáků
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 20
Cukrář 29-54-H/01 denní 5
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 10
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 18
Cukrář 29-54-H/01 dálková 15
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 15
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 12