Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení.

Podání přihlášek v prvním kole je možné do 1. března 2020.

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet žáků
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 25
Cukrář 29-54-H/01 denní 8
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 12
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 15
Cukrář 29-54-H/01 dálková 25
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 20
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 15

Bližší informace jsou zveřejněny v záložce Přijímací řízení a to včetně kritérií.