Velikonoční prázdniny

Vážení žáci a studenti,
dovolte mi touto cestou vám popřát k nastávajícím velikonočním svátkům pohodu, klid a hlavně hodně zdraví, které v této nelehké době všichni potřebujeme. Užijte si zaslouženého volna, odpočiňte si a naberte sílu. Od 1. – 5. dubna 2021 jsou velikonoční prázdniny. Distanční výuka bude tedy dále pokračovat v úterý 6. dubna 2021.
Mgr. Daniel Vančura, MBA
ředitel školy