Veletrh vzdělávání v Benešově

Naše škola se již po druhé zúčastnila veletrhu vzdělávání v Benešově. Na  akci se představily střední školy ze Středočeského kraje, především z okresů Benešov, Praha západ, Kutná Hora, které mají zájem nabídnout své studijní obory žákům ZŠ. Kromě hlavní aktivity měli možnost střední školy přilákat pozornost návštěvníků mnoha způsoby. Každá škola představila žákům ZŠ, jejich rodičům a dalším návštěvníkům akce obory, které nabízí.

Gastronomické školy si připravily ochutnávky svých výrobků, návštěvníci ze ZŠ měli možnost vyrobit si drobné dárečky, mohli si zasoutěžit o drobné ceny a shlédnout prezentace jednotlivých škol na pódiu. Akce je aktivitou projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pod záštitou Krajské hospodářské komory Středočeského kraje.