Usnesení vlády ČR – aktualizace opatření pro školy od 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona š. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost  žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Toto omezení se vztahuje také na odborný výcvik.

Sledujte webové stránky, IS Bakaláři a FB školy, kde budou do konce týdne zveřejněny další informace k organizaci výuky.

Krizová opatření od 14. 10. 2020 ke stažení ZDE