Úřední deska

Spisová služba

Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.
Jiráskova 1519/8
251 01 Říčany


  • Úřední hodiny podatelny: Po – Pá 7.30 – 12.00 hodin
  • Elektronická podatelna: podatelna@sosricany.cz nebo reditel@sosricany.cz – ředitelna školy
  • Identifikátor datové schránky: 6gw4t6f
  • Dokumenty přijímáme v těchto formátech: Pdf, PDF/A, html/htm, txt, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg, png, tif/tiff, gif, wav, mp2/mp3
  • Dokumenty v digitální podobě přijímáme na CD, DVD a USB.

CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. USB musí mít systém souboru FAT32 nebo NTFS.  

Pokud je škole dodána datová zpráva, která není ve formátu, ve kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě, nelze ji zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo obsahuje-li škodlivý kód a lze z ní určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává.


Informace o provedené kontrole ČŠI

Ve dnech 23. – 27. listopadu 2018 proběhla na naší škole kontrola spojená s činností školy provedena Českou školní inspekcí. Úplné znění inspekčních zpráv je k dispozici na webových stránkách www.csicr.cz

 


Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023:

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 20
Cukrář 29-54-H/01 denní 8
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 10
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 10
Cukrář 29-54-H/01 dálková 15
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 15
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 20

V Říčanech 18. 10. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy