Úprava závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/21

Rozhodnutím ředitele školy dochází ke změnám závěrečných zkoušek konaných ve školním roce 2020/21 takto:

Závěrečné zkoušky se skládají standardně ze 3 částí:
1. písemná zkouška
2. praktická zkouška
3. ústní zkouška

Ve školním roce 2020/21 včetně náhradních a opravných termínů se bude závěrečná zkouška konat takto:
1. praktická zkouška
2. ústní zkouška

Pozn.: písemná zkouška je dle rozhodnutí ředitel školy žákům prominuta.

 

V Říčanech dne 16. 2. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy