Tříleté (učební) obory

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 (učební obory)

Denní + dálkové studium:

  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
  • Žáci absolvují vstupní pohovor, kde se zjišťuje zájem o obor.
  • Uchazeči musí mít  bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá .
  • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař.
  • Potvrzenou přihlášku lékařem doručí uchazeč k rukám ředitelky školy nejpozději do 1. března 2019

Přihlášky

Přihláška pro denní studium ke stažení ZDE

Přihláška pro dálkové studium ke stažení ZDE

Prosíme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby byla přihláška řádně vyplněna.

 

Bližší informace k přijímacímu řízení ZDE

 


Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020:

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 25
Cukrář 29-54-H/01 denní 10
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 10
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 15
Cukrář 29-54-H/01 dálková 25
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 20
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 15

V Říčanech 25. 10. 2018

Ing. Evelina Wernerová, ředitelka školy