Tříleté (učební) obory

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 (učební obory)

Denní + dálkové studium:

  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
  • Žáci absolvují vstupní pohovor, kde se zjišťuje zájem o obor.
  • Uchazeči musí mít  bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá .
  • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)
  • Potvrzenou přihlášku lékařem doručí uchazeč k rukám ředitele školy přiloží nejpozději do 1. března 2022
  • Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

Přihlášky

Přihláška pro denní studium ke stažení ZDE

Přihláška pro dálkové studium ke stažení ZDE

Prosíme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby byla přihláška řádně vyplněna.


Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023:

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 20
Cukrář 29-54-H/01 denní 8
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 10
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 10
Cukrář 29-54-H/01 dálková 15
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 15
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 20

V Říčanech 18. 10. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy