Třídní schůzky dne 16. 4. 2019

Vážení zákonní zástupci,

v úterý dne 16. dubna 2019 od 15:30 se konají třídní schůzky pro všechny třídy.

Rozdělení do učeben:

Třída Učebna Čas
1.A 1 (přízemí) 15:30
1.B 1 (přízemí) 15:30
2.A 3 (přízemí) 15:30
3.A 5 (2. patro) 15:30

2.N – zákonní zástupci se můžou informovat v ředitelně školy.