Termíny závěrečných zkoušek 2019/20 – Září (náhradní/opravný termín)

7. září 2020 – písemná zkouška
8. září 2020 – praktická zkouška
14. září 2020 – ústní zkouška

Každá část zkoušky je zahájena vždy v 8:00 hodin v budově školy.