Termíny prosincových závěrečných zkoušek za šk. rok 2019/20

Termíny závěrečných zkoušek 2019/20 (Prosinec – náhradní/opravný termín)

4. prosince 2020 – písemná zkouška (8.00 hod.)
10. prosince 2020 – praktická + ústní zkouška (8.00 hod.)