Tematický den v Uměleckoprůmyslovém muzeum v Praze pro třídu 2.A dne 4. června 2019

Vážení rodiče a žáci,

z důvodu konání praktických závěrečných zkoušek se v úterý dne 4. 6. 2019 uskuteční tematický den v Uměleckoprůmyslovém muzeum v Praze pro třídu 2.A.

Tématem bude – Sklo a kov a Český design + prohlídka historické budovy.

Vstupné: 30 Kč/žák

Sraz: v 9:00 hod. na hlavním nádraží v Praze u Billy

Konec akce: v 11:30 hod. zpět na hlavním nádraží

Pedagogický dozor: Ing. Římalová

Akce je povinná pro všechny žáky. Nepřítomnost omlouvá pouze lékař!