Rodič

Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 1. 9. 2020
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Vyučování po prázdninách 4. 1. 2021
1. pololetí je ukončeno 28. 1. 2021
Jednodenní pololetní prázdniny 29. 1. 2021
Jarní prázdniny Praha – východ 8. 3. – 14. 3. 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
Ostatní svátek 2. 4. 2021
Velikonoční pondělí 5. 4. 2021
Ukončení školního roku 30. 6. 2021
Zahájení školního roku 2021/2022 1. 9. 2021

 

Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/20

Ve školním roce 2020/21 pořádá škola Dny otevřených dveří vždy od 14:00 – 17:00 hodin. Těšíme se na nové žáky a jejich zákonné zástupce.

27. 10. 2020

24. 11. 2020

8. 12. 2020

19. 1. 2021

V případě zájmu nás můžete kontaktovat telefonicky (603 710 168, 604 322 877, 734 151 553) i mimo dny otevřených dveří a přijít nás navštívit po domluvě.


Školné pro školní rok 2020/2021 (od 1. 9. 2020)

Denní studium (učební obory) – 13.000 Kč

Dálkové studium (učební obory) – 15.000 Kč

Denní studium (nástavbové) – 19.600 Kč


Pozn.: Uvedené částky jsou vždy za jeden školní rok.