SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v konzervatoři, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.

Všichni žáci, kteří půjdou 12. května do školy musí mít podepsané čestné prohlášení, které přinesou do školy a při příchodu předají v ředitelně.

Manuál pro střední školy ZDE

Čestné prohlášení ZDE

Odkaz na celý článek MŠMT ZDE