Školní výlet 2.A dne 5. června 2019

Ve středu 5. června 2019 navštívíme ZOO Plzeň.

Sraz je v 8:30 na Hlavním nádraží v Praze u Billy.

Pedagogický dozor: Mgr. Kratochvíl

Žáci přinesou potvrzení od zákonných zástupců ohledně převzetí odpovědnosti po skončení akce.