Školné

Školné pro školní rok 2020/2021 (od 1. 9. 2020)

Denní studium (učební obory) – 13.000 Kč

Dálkové studium (učební obory) – 15.000 Kč (pro nově nastupující od 1. 9. 2020)

Denní studium (nástavbové) – 19.600 Kč


Pozn.: Uvedené částky jsou vždy za jeden školní rok.