Sdělení ředitele školy ze dne 19. 5. 2021

Ředitel SOŠ stravování Říčany s.r.o. z provozních důvodů stanovuje na dny 24. a 25. května 2021 distanční výuku pro všechny žáky teoretické výuky. Prezenční výuka bude zahájena od 26. května 2021.

 

V Říčanech dne 19. 5. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy