Rozhodnutí o přijetí ke studiu + odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve 19. května 2021). Všichni zákonní zástupci uchazečů o studium na naší škole byli telefonicky kontaktováni. Uchazeči o dálkové studium budou informováni koncem května a začátkem června. Uchazeči nástavbového studia zápisové lístky neodevzdávají.

 

V Říčanech dne 14. 4. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy