Ředitelské volno 29. a 30. června 2021

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na úterý a středu (29. 6. a 30. 6. 2021) pro všechny žáky školy. Vydávání vysvědčení žákům denního studia proběhne v pondělí 28. 6. 2021 dle rozpisu, který bude zveřejněn.

 

 

V Říčanech dne 13. 6. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy