Ředitelské volno 27. 9. 2021

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí (27. 9. 2021) pro žáky teoretického vyučování.

 

V Říčanech dne 8. 9. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy