Ředitelské volno 20. – 22. prosinec 2021

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů + z důvodu zhoršené epidemiologické situace ředitelské volno na dny 20. – 22. 12. 2021 pro žáky teoretického i praktického vyučování. Konzultace dálkového studia dne 22. 12. 2021 proběhne online.

 

V Říčanech dne 6. 12. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy