Ředitelské volno 1. června 2022 z důvodu konání písemných závěrečných zkoušek

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů (písemné závěrečné zkoušky) ředitelské volno dne 1. června 2022 pro žáky teoretického vyučování. Žáků na odborném výcviku se ředitelské volno netýká.

 

V Říčanech dne 24. 5. 2022

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy