Provoz školy od 26. 4. 2021

Zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 v teoretické výuce. Výuka bude probíhat distančním způsobem.

Na výjimku je na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 povoleno:

  • se umožňuje praktické vyučování (odborný výcvik) žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována),
  • konzultace jeden na jednoho (1 žák/1 učitel), vždy dle domluvy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

 

Informace k odbornému výcviku:

Všichni žáci byli informováni prostřednictvím školního e-mailu a Komens. Tabulka s praxemi viz níže.

Praxe