Provoz školy od 17. 5. 2021

Zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 v teoretické výuce. Výuka bude probíhat distančním způsobem.

Na výjimku je na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 povoleno:

  • se umožňuje praktické vyučování (odborný výcvik) žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována),
  • konzultace jeden na jednoho (1 žák/1 učitel), vždy dle domluvy.

Provoz odborného výcviku zůstává stále stejný. Výjimku tvoří navíc provozovna Oáza Říčany, kde bude OV probíhat od 17. 5. 2021.

Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17.5. 2021