Projektové dny jsou tady

Jako každý školní rok, tak i letos se uskuteční projektové dny, které budou zaměřeny na Vánoce. Konat se budou 2 tyto dny: 10. a 17. prosince vždy od 8:00 – 12:00 hodin.

Žáci v rámci těchto dnů předvedou své dosavadní zkušenosti. Bližší informace budou sděleny v hodinách odborných předmětů.

Žáci 3. ročníku oboru Číšník budou na projektovém dnu míchat nápoje. Bližší informace u pí. Freslové.

Garanti:

Mgr. Ivana Kobzevová – obor Cukrář

Mgr. Daniel Vančura, MBA – obor Kuchař

Veronika Freslová – obor Číšník